Επωνυμία: RS TECHNICAL AND CONSULTANCY SERVICES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΑΦΜ: 800912250

Κεφαλαιακές Εισφορές: 5000.0.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 144753307000

---

Διεύθυνση Έδρας: 2ας Μεραρχίας 3, Πειραιάς, 18535